Download Contactblad
Download contactblad

DagelijksWoord.nl

Vrouwenvereniging

Eens per twee weken komen de dames van de vrouwenvereniging  ‘Sola Scriptura’ bijeen om met elkaar te praten over het geloof, te bidden, zingen, leren, bemoedigen en ook gezellig samen te zijn. Per avond wordt meestal een bijbelstudie gedaan uit het boekje ‘Contactblad voor de Christelijk Gereformeerde Vrouwenverenigingen’. De vereniging is aangesloten bij een landelijke bond, zodat er af en toe districtsavonden bezocht worden.

Ook is er ieder jaar een gezamenlijke kerstviering en vinden er ‘gezellige avonden’ plaats. Sola Scriptura biedt een goede gelegenheid om het persoonlijk geloof te verdiepen en daarnaast contact te hebben met een aantal vrouwen uit de gemeente.