Download Contactblad
Download contactblad

DagelijksWoord.nl

Kinderwerk

Doel
Op spontane, kindvriendelijke manier kinderen vertrouwd maken met verhalen uit de Bijbel, bijbellezen en bidden. Kinderen de liefde bijbrengen voor God en dat ook voorleven.

Onderdelen
Gebed, Bijbelverhaal, (Psalm)versje leren, praktische verwerking

Leeftijdsindeling
Groep 1 (Kinderverteldienst): 4 t/m 7 jaar
Groep 2 (Zondagsschool): 8 t/m 12 jaar (groep 8 basisschool)

Moment van samenkomen
Groep 1 tijdens de ochtenddienst. Het hele jaar door m.u.v. de themadiensten. Tijdens de collecte verlaten de kinderen de dienst en gaan naar de Kinderverteldienst. Aan het einde van de dienst komen de kinderen terug in de kerk, en laten voorin de kerk iets zien van wat ze geleerd hebben die ochtend. Iedere laatste zondag van de maand blijven de kinderen van 6 en 7 jaar de hele dienst in de kerk.

Groep 2 na de ochtenddienst. Zomerstop in juli en augustus en niet tijdens feestdagen en zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend. Uitgaande van een dienst die om 9.30 uur begint zal aansluitend Zondagsschool gehouden worden van 11.00 tot 12.00 uur. Mocht er een andere aanvangstijd van de dienst zijn, dan verschuift de Zondagsschool evenredig hieraan. In juni wordt, tijdens een themadienst, afscheid genomen van de kinderen die het kinderwerk verlaten.