Download Contactblad
Download contactblad

DagelijksWoord.nl

Historie

Onze gemeente behoort tot het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De naam ‘christelijk gereformeerd’ geeft aan waar onze wortels liggen. We zijn een christelijke kerk: het geloof in Jezus Christus staat centraal. We komen voort uit de gereformeerde traditie: we willen ons laten leiden door de Bijbel als het betrouwbare Woord van God. Hoofdpunten daaruit zijn samengevat in de gereformeerde belijdenisgeschriften. Onze kerken leggen daarbij graag het accent op de persoonlijke geloofsbeleving en het werk van de Heilige Geest in ons hart.

Het begin van onze gemeente dateert uit 1894. De oorspronkelijke Chr. Geref. kerk aan de Oude Utrechtseweg was het jaar daarvoor gefuseerd met de ‘Nederduitsch Gereformeerde Kerk’ aan de Eemnesserweg. Een deel van de oorspronkelijke Chr. Geref. kerk kon hier niet in meekomen. Bij de fusie leken bovengenoemde uitgangspunten in het gedrang te komen. Met name het element van de noodzaak van persoonlijk geloof en wedergeboorte werd gemist. Deze onrust leefde breder, maar in Baarn betrof het aanvankelijk een kleine groep, zo’n 15 mensen. Men kwam samen in een gehuurd gebouw aan de Nieuw-Baarnstraat. Het aantal bezoekers groeide en op 26 september 1894 werd de kerk als zelfstandige gemeente geïnstitueerd. Al gauw ontstond de behoefte aan een eigen, groter, kerkgebouw. Er werd grond gekocht aan de Nassaulaan en op 3 november 1895 werd daar het nieuwe kerkgebouw feestelijk geopend.

In de loop van de jaren werd het kerkgebouw verder uitgebreid en ook de gemeente groeide. De gemeente telt nu ongeveer 230 leden. De jaren door werd Gods trouw ervaren: door Hem is het dat we gemeente zijn, Zijn Woord brengt ons samen en  we mogen dat doorgeven. Samenwerking is er in het evangelisatiewerk met de evangelische gemeente De Reddingsark en de hervormde Calvijnkerk. Met de Calvijnkerk wordt ook samengewerkt op andere gebieden, zoals het jeugdwerk. Op Bid- en Dankdag zijn er gezamenlijke diensten. In de zomer van 2014 vond voor het eerst kanselruil plaats tussen de predikanten van de Calvijnkerk en onze kerk, die sinds dec. 2014 de naam Adventkerk draagt.
 
De volgende predikanten hebben de gemeente  gediend:  G. Molenaar (1920-1925), K. Groen (1925-1927), J. de Bruin (1929-1932), L. Kraan (1933-1945), W. Ruiter (1953-1967), Th. Rutters (1968-1974), R. van Beek (1975-1981), W. Kok (1983-1989), C. Westerink (1990-1999), C. Agterhof (2001-2007), J. van der Wal (2010-heden).