Download Contactblad
Download contactblad

DagelijksWoord.nl

CGK in Nederland

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Baarn maakt deel uit van het landelijke kerkverband ‘Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland’.


Dit kerkverband bestaat uit 186 lokale gemeenten, met in totaal bijna 74.000 leden. De lokale gemeenten werken in principe zelfstandig, maar maken wel afspraken met elkaar in de zogenaamde ‘classis’ (= een rayon van een aantal gemeenten) en in de Generale Synode (= vergadering die eens in de drie jaar plaats vindt, met afvaardigingen uit alle classes). De classes, particuliere synodes en de generale synode zijn geen permanent bestuur. Zij functioneren alleen wanneer zij vergaderen en zodra die tijd voorbij is, is de leiding van de plaatselijke gemeente (= de kerkenraad) verantwoordelijk. Er is dus geen centrale kerkelijke leiding. In Veenendaal is een bureau voor dienstverlenende doeleinden.

Voor meer informatie over de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland kunt u kijken op www.cgk.nl. Voor gegevens over de lokale Christelijk Gereformeerde Kerken klikt u in het menu op ‘Onze kerken’ en vervolgens op ‘Plaatselijke kerken’.