Download Contactblad
Download contactblad

DagelijksWoord.nl

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer (CvB) is verantwoordelijk voor het beheer van roerende en onroerende goederen van de kerk. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en de inventaris. De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en geeft haar gevraagd en ongevraagd advies. Minimaal vier keer per jaar komt de commissie bijeen en daarnaast is er ook overleg met de koster en beheerder van De Schakel.