Download Contactblad
Download contactblad

DagelijksWoord.nl

Gebedssamenkomsten

Waarom zouden we bidden met anderen samen?
Veel gebed ontstaat in de binnenkamer, in persoonlijke tijden van gebed van de gelovige. Daarnaast is er het gebed samen met anderen. Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben ik in hun midden” (Matt. 18 : 19-20). Een andere vertaling zegt hier: “Daar ben Ik Zelf bij hen.” Hier ligt een bijzondere zegen voor het bidden samen met anderen.

Wat kan het gezamenlijke gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed?
Een gezamenlijke gebedstijd is een hulp om daadwerkelijk tijd te nemen voor gebed. Andermans gebed kan jou stimuleren. Het brengt je op gedachten voor een eigen gebed. Je vult elkaar aan. Het is bemoedigend.
 
Wat gebeurt er tijdens de gebedssamenkomst?
We komen 1 keer in de maand ongeveer een half uur bij elkaar. Daarbij geven we elkaar de gelegenheid om hardop één of meerdere gebeden uit te spreken. Er wordt gebeden voor kerkenwerk, voor blijde en moeilijke dingen in de gemeente en voor andere zaken die we op ons hart hebben. Het is niet erg als er stiltes tussen de gebeden zijn, deze kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebed.